top of page
4020.jpg

מערכת הקלטת שיחות

לאורך השנים האחרונות, מתרבים המקרים אותם נרצה לתעד: בין אם מדובר בשיחה חשובה עם בן או בת הזוג, או בין אם מדובר בישיבת צוות בעבודה – ואינכם רוצים להסתמך על סיכום ידני על גבי נייר, חשוב לתעד מצבים אלו.

הקלטת שיחות, בהתאם לכך, מהווה פתרון נוח למצבים אלו ואחרים בהם יש צורך להקליט מידע חשוב.

הקלטת שיחות: איך ומתי?

הקלטתן של שיחות הן, כאמור, פתרון טכני ונוח לתיעוד מסקנות של ישיבות או לחילופין וויכוחים בין שני צדדים. בין אם ברצונכם להקליט שיחות אלו באמצעות מכשיר הקלטה או הטלפון הסלולרי, חשוב לסקור, בקצרה, את המצבים שבהם תאלצו להקליט שיחות:

מוקדי מכירות – במקומות עבודה שונים, כדוגמת מוקדי מכירות, מקובל להסתייע בהקלטתן של שיחות בין שני אנשים או יותר: הקלטת שיחות בין מוקדן לבין לקוח לצורך תיעוד מכירה, כמו גם תיעוד נתונים סטטיסטיים של השיחות עצמן יכולים לסייע בייעול העבודה השוטפת.

ישיבות עבודה – בעולם העסקים, הכולל ישיבות צוות לצד ישיבות מול לקוחות חדשים, לעיתים יש צורך בהקלטת השיחה על מנת לתעד את הפרטים הרבים שנקבעו.

bottom of page