שרת פקסים

תכונות שרת פקסים

•    קבלת פקסים נכנסים כדוא"ל עם קובץ מצורף לPDF..
•    שלח פקסים מדוא"ל של החברה או הפרטי או מהסלולרי.
•    שלח פקסים ליעד אחד או למספר יעדים.
•    תומך בפורמט PDF    
•    מנגנון ניסיון שוב לניסיונות פקס יוצאים למשל קו תפוס או ללא מענה

תכונות שליחה מהמייל לפקס
•    שלח מ: Outlook, OWA, לקוח נייד, כל לקוח דוא"ל  SMTP.
•    יעד: יעד אחד או מספר רב של יעדים.
•    עמוד שער: עמוד שער של החברה כדף מקדים לפקס(בשינוי מערכתי כללי).
•    נסה שוב: מנגנון לניסיונות פקס יוצאים אם תפוס או אין מענה.
•    הודעה: הודעת דוא"ל על שליחת פקס כושל / הצלחה, דוא"ל כולל את הפקס ב-PDF.
•    מניפולציה של מספר CLI: נהל את מספר הפקס היוצא מהמשתמש.

תכונות שליחה מהפקס למייל
•    חי"פ: שיוך מספר למייל 
•    יעדים: העברת הקוסץ ל-דוא"ל משתמש, דוא"ל מנהל, ארכיון מקומי.
•    סוג הודעה: דוא"ל עם קבצים מצורפים ל- PDF ופרטי פקס מאת, תאריך.

ניטור
•    כלי ניהול מבוסס אינטרנט
•    ניטור מקוון בתהליכי פקס / פלט בתהליך, מצב שרת
•    ארכיון פקסים מקומי
•    יומני שיחות היסטוריים, דוחות, סינון (מ, אל, מרווח זמן, מ דוא"ל, סטטוס), ייצוא לExcel