top of page
פתיחת בקשה לקריאת שירות-
לקוח שאינו במנוי שירות

עלויות קריאת שירות (באזור המרכז):


מרכזיות:
עבודה ראשונה: 360 ₪ (עד שעה עבודה)
כל שעת עבודה נוספת או חלק ממנה: 300 ₪
המחיר אינו כולל חלקי חילוף במידה וידרשו.
עלות תכנות מרחוק -150 ₪ לקריאה.


תשתיות:
התקנת נקודת טלפון - 250 ₪
התקנת נקודת מחשב – 360 ₪
תעלת PVC לפי מטר 25 ₪
החיוב התבצע לפי כמות בפועל בסיום העבודה.


כל המחירים אינם כוללים מע"מ.


צפונית לחדרה ודרומית לגדרה תיגבה תוספת של 200 ₪ דמי נסיעות.

ההודעה נשלחה

bottom of page