top of page
colleagues-giving-fist-bump.jpg

תקשורת בזמן אמת

פתיחת משימות, מעקב ובקרה תבטיח שמירה על קשר ועדכונים שוטפים של המתרחש בעסק.

מאפשר שיפור תהליכי עבודה וסיכויים גבוהים יותר לשיתוף פעולה והשלמת פרויקטים.

עידוד ובניית תרבות החברה.

להציב מטרות • הוספת תגובות • גישה לנתונים בזמן אמת

כאשר העובדים רואים שביצועים מוצלחים מוערכים ומתוגמלים, המוטיבציה והביצועים ימריאו.

בעזרת הכלים שלנו תוכלו לבנות ציוני שכר ומטריצות הגדלת שכר.

בעזרת שילוב אוטומטי של תוכן למידה, תוכלו ליצור תוכניות למידה ממוקדות של העובדים ולקבל גישה לקורסים ותכנים מקוונים רלוונטיים.

bottom of page